Ziemie nieodzyskane
Polakom też nie przeszkadzało, że ich państwo dokonało agresji na Litwę czy że wyprawiło się na Ukrainę Wschodnią. Tak więc żaden to argument. Akurat to, że Niemcy wywołali wojnę nie jest żadnym zarzutem. Kiedy Polska była silniejsza, nie wahała się zabierać przemocą terytoriów niemieckich. Zarzutem jest to jak Rzesza wojnę prowadziła i jak traktowała ludność krajów podbitych. Hitler o tym, że wojnę rozpocznie i eksterminuje Żydów czy Cyganów nie wspominał w swoich materiałach wyborczych. Przypomnę jeszcze, że w Polsce postkomuniści wygrywali wybory po kilkudziesięciu latach doświadczeń z komunistami.


K 10, mnie nie chodzi o to, żebyś się wstydził. Wstydzić powinien się ten, kto zawinił. Nie obarczam odpowiedzialnością ogółu Polaków. Pokazuję tylko jakie są konsekwencje stosowania zasady zbiorowej odpowiedzialności, co wielu Polaków czyni notorycznie wobec Niemców.


  PRZEJDŹ NA FORUM