Ziemie nieodzyskane
Oczywiście, że wysiedlenia nie były inicjatywą Stalina. To polskim komunistom i nie tylko komunistom zależało na budowie państwa jednolitego narodowo. Zbrodnie sowieckie wynikały z zupełnie innych motywów - zemsty oraz woli pozyskania niewolniczej siły roboczej. Tak więc nie wrzucajcie polskich zbrodni do sowieckiego wora.
Salomon Morel? Cóż za argument. To ja mówię Feliks Dzierżyński i na tej podstawie stawiam tezę, że zbrodnie bolszewickie to zbrodnie polskie.bardzo szczęśliwy

Przydałoby się jednak oprzeć argumentację na wiedzy, a nie na emocjach. Już wiem, że Katyń to największa zbrodnia w historii ludzkości, że w Jedwabnem mordowali Niemcy, a po wojnie Niemców Żydzi. Znam tę zdartą płytę.
Tymczasem mam przed sobą książkę "Kadra bezpieki 1945-1990". Rzecz dotyczy województwa śląskiego i jego pochodnych. I cóż tu czytamy? Osoby innej narodowości niż polska pojawiają się jedynie w latach 1945-56. Na 301 szefów lokalnych struktur UB narodowości żydowskiej było wówczas 29. Czyli niecałe 10%.


  PRZEJDŹ NA FORUM