Ziemie nieodzyskane
Wielu obywateli Niemiec jest pochodzenia słowiańskiego, a Polski germańskiego, a najwięcej jest mieszańców.
Teza o opresyjnej polityce zaborców jest jednym z największych nadużyć polskiej polityki historycznej. Ani monarchia austro-węgierska, ani Rosja carska nie były państwami narodowymi. W Rosji Polacy, owszem, służyli w armii, ale nadreprezentowani byli i to wyraźnie w korpusie oficerskim jednostek gwardyjskich. Wielkopolska w Prusach rozwijała się gospodarczo.
Przyczyn zacofania Polski szukać należy przed rozbiorami.


  PRZEJDŹ NA FORUM