PROJEKTOWANE WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
obszar, organy, herb, flaga, hymn, święto regionu
Ja mam mapki z których wynika jednoznacznie, ze Kepno to Wielkopolska. Te ziemie od czasów kaliskiego księcia Bolesława Pobożnego jest na stałe związana z Wielkopolską. Tu nie ma o czy dyskutować. http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Mon_Henrykow_Slaskich_(1201-1241).png&filetimestamp=20050330141958


  PRZEJDŹ NA FORUM