PROJEKTOWANE WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
obszar, organy, herb, flaga, hymn, święto regionu


Zaznaczyłem nowe granice Dolnego i Górnego Śląska. Kwestie dyskusyjne: oddałem Małopolsce Bielsko-Białą i powiat bielski, zabrałem dość dużo na północy, dołączyłem powiat kępiński, nierozwiązana pozostaje kwestia poszczególnych gmin w dzisiejszym Województwie Śląskim.


  PRZEJDŹ NA FORUM