WROCŁAW STOLICĄ
Śląska
Zależy co rozumiesz przez jedność. W wymiarze kultury symbolicznej, kultury pamięci, świadomości historycznej można osiągnąć znaczące zbliżenie. Warunkiem jest jednak uzmysłowienie sobie, że historia nie skończyła się w XVIII w.
Są też wspólne cele - reforma administracyjna, decentralizacja władzy, przełamanie polonocentrycznego postrzegania historii i kultury, spychającego cały Śląsk na peryferie publicznego dyskursu. To całkiem sporo. Natomiast nierealne jest skupienie wszystkich dawnych funkcji ponownie we Wrocławiu.


  PRZEJDŹ NA FORUM