samorząd wojewódzki czy region federalny?
czyli jaka decentralizacja jest dla nas lepsza
ODNOśNIE DWóCH STOLIC REGIONU

Skąd się wziął pomysł dwóch różnych miast na stolice regionów w Polsce ??

BARDZO GŁOŚNO KRZYCZAŁA LEWICA POSTKOMUNISTYCZNA !!! Chciała i widziała w tym możliwość zbicia kapitału politycznego. Lubuskie i Kujawsko- Pomorskie to bastiony SLD, poza tym prowincjonalnym polityką zależało na utrzymaniu władzy po utracie statusu stolicy regionu. oczywiście politycy AWS chcąc wprowadzić reformę administracyjną kraju ustąpili SLD oraz prezydentowi Kwaśniewskiemu, który już raz zawetował ustawę o nowym podziale administracyjnym Polski na 12 województw.

DWIE STOLICĘ regionu to nie tylko prestiż dla wyróżnionych dwóch miast ale i koszty z tym związane. Włodarze muszą się poruszać między tymi dwoma miastami choćby tylko odwiedzić marszałek wojewodę lub wojewoda marszałka !

Wszystko jednak za pieniądze podatnika !!!

Stolica Górnośląskiego tylko i wyłącznie w OPOLU - historycznej stolicy Górnego Śląska
Stolica Kujawsko - Pomorskiego tylko i wyłącznie wE WŁOCŁAWKU - historycznej stolicy KUJAW  PRZEJDŹ NA FORUM