samorząd wojewódzki czy region federalny?
czyli jaka decentralizacja jest dla nas lepsza
JAKI SAMORZąD WOJEWóDZKI ???

Obecnie mamy:

- sejmik województwa - organ wykonawczy samorządu
- Zarząd Województwa z Marszałkiem Województwa - organ wykonawczy samorządu
- Wojewoda Województwa - organ wykonawczo - kontrolno - rządowy; w skrócie reprezentant rządu w terenie

CO PROPONUJę ??

- Sejmik Województwa - organ ustawodawczy samorządu
- Zarząd Województwa z Wojewodą Województwa - organ wykonawczy
- Wojewoda Województwa - zwykła zamiana nazwy z marszałka na wojewodę ---> wybierany i odwoływany przez Sejmik oraz przed nim odpowiedzialny z zakresu kompetencji samorządu wojewódzkiego, przewodniczący Zarządu Województwa. W zakresie administracji rządowej Wojewoda jest odpowiedzialny przed premierem i ministrem ds. wewnętrznych i administracji. Wojewoda z powodu naruszenia ustawy, konstytucji oraz niewykonywania rozporządzeń lub innych wytycznych władz centralnych w sprawach pośredniej administracji rządowej może zostać wniesione oskarżenie do trybunału konstytucyjnego. Tylko w taki sposób władze centralne (premier, rząd mogą odwołać wojewodę i zarząd). Zapobiegnie to zwykłym rozgrywkom politycznym np. rząd lewicowy vs. zarząd województwa prawicowy.  PRZEJDŹ NA FORUM