samorząd wojewódzki czy region federalny?
czyli jaka decentralizacja jest dla nas lepsza
To prawda że w obecnym systemie politycznym Polski podział administracyjny kraju na województwa łatwo ustanowić, zmienić i zmodyfikować według "kaprysów" polityków. Jest możliwość jednak wpisania do art. 164 Konstytucji RP ustępu mówiącego o istnieniu województw, które można wymienić z nazwy. Można również wprowadzić w art. 164 ustęp mówiący o tym że podział administracyjny kraju na województwa następuje drogą USTAWY KONSTYTUCYJNEJ a nie zwykłej USTAWY. Jaka jest różnica ??? Ustawa konstytucyjna uchwalana jest większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów w Sejmie a ustawa zwykłą większością (większość zwykła w obecności połowy ustawowej liczby posłów).

Jednak można ale brak woli politycznej !


  PRZEJDŹ NA FORUM