WROCŁAW STOLICĄ
Śląska
K10 ma rację.

Obecnie na Górnym Śląsku można zaobserwować (zwłaszcza wśród części mniejszości niemieckiej i górnośląskiej) nastawienie, które dałoby się streścić w słowach: "stolicą Śląska był Breslau, Wrocław nie zasługuje na to miano". Tzw. aglomeracja Silesia (pisałem w sprawie tej bzdurnej nazwy do Rady Języka Polskiego - ale odpowiadają niesamowicie asekuracyjnie), jeśli uda jej się stworzyć jeden organizm wielkomiejski - pogrzebie szanse Wrocławia na rolę stołeczną w skali całego regionu. Czy to źle? Nie wiem. Ale pamiętając o potencjale i sile aglomeracji górnośląskiej, trzeba zdać sobie sprawę: ona może się stać nową stolicą Górnego Śląska. I to taką pełną gębą. Z aspiracjami na granie pierwszych skrzypiec w całym regionie. W tej sytuacji obroną Wrocławia przed degradacją będzie utrzymanie podziału administracyjnego na Dolny i Górny Śląsk, a nie tworzenie superwojewództwa śląskiego.. Ale to takie dywagacje wybiegające 20-30 lat w przód. W tym czsasie może się jeszcze niejedno zmienić.


  PRZEJDŹ NA FORUM