Spotkanie 2
Szanowni,

ten wątek powinien zostać – podobnie jak wątek dotyczący poprzedniego spotkania, zamknięty. Od kilku dobrych dni obserwujemy brak głównego Admina, spróbuję zatem w sposób możliwie bezstronny to podsumować.

Na spotkaniu pojawił się projekt powołania stowarzyszenia rejestrowego wspólnie z przedstawicielami stow. „Wielki Śląsk”. Inicjatorami projektu są Silesian, Grunberger oraz 2 przedstawicieli WŚ. Tematyka poruszana na spotkaniu przez inicjatorów projektu obejmowała m.in. nazwę stadionu piłkarskiego we Wrocławiu, kwestię edukacji regionalnej, potencjalną współpracę z RAŚ, czy organizację happeningów.

Nowa formuła działania nie wszystkim przypadła do gustu. Ja oraz Ernst zdecydowaliśmy się nie angażować w nową inicjatywę. Jawiła nam się ona jako zanegowanie dotychczasowego dorobku i dotychczasowych ustaleń (z pierwszego spotkania). Bezpośrednio nie zaangażują się w nią także 2 obecni na spotkaniu przedstawiciele TUMW (choć – podobnie jak my – zadeklarowali wstępnie gotowość współpracy i wsparcia przy konkretnych projektach).

Różnice zdań dotyczyły m.in. hierarchii celów i sposobów działania. Ale i oceny prawdopodobieństwa powodzenia poszczególnych pomysłów. Trzeba to przyznać otwarcie – w pewnych sprawach nie znaleźliśmy wspólnego języka. (Niejasne wrażenie rozmawiania w 2 różnych językach, może towarzyszyć nawet lekturze tego tutaj wątku). Rozwiązanie pojawiło się z czasem i jest ono dosyć proste.

Przypuszczalnie powstaną 2 organizacje. Łącznikiem pomiędzy nimi zadeklarował się zostać Grunberger (zaangażuje się w oba projekty). Łącznikiem może być także to forum. Przekazanie uprawnień Admina Mejdenowi159 – osobie niezależnej, to rozsądny krok. Daje szansę na to, by Forum Dolnośląskich Regionalistów nie stało się tubą jednego stowarzyszenia, ale by było miejscem skupiającym całe środowisko dolnośląskie.

Jeżeli chodzi o „stary” projekt stowarzyszenia, to być może zostanie on trochę „odchudzony” bądź przemodelowany – tak, by nie dublować się z inicjatywą WŚ. By nie konkurować, a raczej się uzupełniać. Padł pomysł zajęcia się wyłącznie szeroko pojętą kulturą. W nowej sytuacji stworzonej przez WŚ, trzeba ten projekt jeszcze raz na spokojnie przemyśleć.


  PRZEJDŹ NA FORUM