Dolnośląskie produkty
Wódka Luksusowa z Zielonej Góry jest moją ulubioną. Mogę ją pić bez niczego wesoły

Jako kolejny przykład dolnośląskich produktów podaję ceramikę z Bolesławca.

http://www.ceramicboleslawiec.com.pl/index.php?dzid=49&did=54


  PRZEJDŹ NA FORUM