Godło Polski
Uważam, że zmiana powinna iść w innym kierunku. Wielkopolska, Małopolska i Mazowsze mogą być uznane za ziemie rdzennie polskie. Reprezentuje je biały orzeł. To ta Polska właściwa (jak Czechy w Republice Czeskiej). Pozostają Śląsk, Pomorze, Prusy i Ruś.


  PRZEJDŹ NA FORUM