Święto Niepodległości
w oczach Ślązaków
Interesujący tekst. Przy porównaniu sił białych i czerwonych autor nie uwzględnia jednak tego o czym pisałem - na jak kruchych podstawach opierała się sowiecka przewaga. Biała armia była ochotnicza, bolszewicka poborowa. Zajęcie każdego nowego terytorium, każdy sukces militarny, mogły dostarczyć białym tysięcy nowych żołnierzy.


  PRZEJDŹ NA FORUM