Święto Niepodległości
w oczach Ślązaków
Niemcy startowali z pułapu 100-tysięcznej armii pozbawionej ciężkiego sprzętu, a sukcesy militarne odnosili w większym stopniu dzięki nowoczesnej myśli wojskowej niż dzięki przewadze technicznej. Polska armia dysponowała natomiast w dużym stopniu zdemoralizowaną i niekompetentną kadrą oficerską. To nie wynikało raczej ze skromnego budżetu.
Wrangel też pozostawał w kontakcie z Piłsudskim.


  PRZEJDŹ NA FORUM