Regulamin Działalności Stowarzyszenia
Słuchajcie, a jak to jest z pozyskiwaniem środków na projekty w stowarzyszeniu zwykłym? Mam na myśli to, czy będziemy mogli obecnie:
1. Koordynować projekty realizowane z udziałem partnerów (np. finansowym - sponsorzy)
2. Wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie z UE na konkretny projekt


  PRZEJDŹ NA FORUM