Regulamin Działalności Stowarzyszenia
Ogólnie to co jest powyżej jest ok. Zmieniłbym jednak nazwę Regulamin na Statut. Stowarzyszenia z reguły miewają statuty. Ponadto w Statucie musi się znaleźć nieco więcej o organach stowarzyszenia (zakładam że będzie to Stowarzyszenie zwykłe rejestrowe). Taka organizacja musi mieć Zarząd i komórkę kontrolującą jego prace czyli np. Komisję Rewizyjną. Dobrze jest też przy okazji zakładania Stowarzyszenia wydać nieco więcej funduszy i postarać się o nadanie naszemu Stowarzyszeniu statusu Organizacji Pożytku Publicznego - w przyszłosci oznacza to możliwość uzyskania przychodu z tytułu 1% podatku.

Ponadto rozszerzyć można źródła finansowania o np.:
Na fundusze i majątek Stowarzyszenia składają się:
1. Składki członkowskie,
2. Dotacje, darowizny, spadki, zapisy,
3. Wpłaty członków na fundusze celowe,
4. Wpływy na realizację zadań zleconych,
5. Dochody z własnej działalności, m. in. wpływy z kursów, warsztatów i szkoleń,9jezeli takowe byłyby prowadzone)
6. Rzeczy zakupione dla realizacji celów statutowych,
7. Dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia.
8. Ofiarność publiczna,
9. Dochody z prowadzonej działalności gospodarczej.
oraz zapisać kto i jak tym majątkiem ma zarządzać.


  PRZEJDŹ NA FORUM