ŚLĄSK NIEMIECKI
Lata 1918-1945
Oczywiście nie wszyscy Schlesierzy byli potomkami Ślężan oczko , (przez 1000 lat na Śląsk napływały kolejne fale osadników), ale faktycznie część z nich musiała wywodzić się od słowiańskich plemion. A żeby było śmieszniej, to stolicę Ślężan Niemczę, w VI/VII wieku zamieszkiwała najprawdopodobniej ludność przedsłowiańska, zasymilowana potem przez Słowian. (Stąd nazwa grodu - "Niemcza". "Niemcami" nazywali Słowianie ludzi, którzy nie potrafili posługiować się słowiańską mową). Niemcza aż do drugiej połowy X wieku była największym, najmocniejszym i najważniejszym grodem Ślężan (dopiero za Piastów zaczyna się kariera Wrocławia, który był bardziej na północ i został szybciej przyłączony do państwa Mieszka).

Wygląda na to, że przenikanie się kultur jest wpisane w kod genetyczny tego regionu..


  PRZEJDŹ NA FORUM