ŚLĄSK NIEMIECKI
Lata 1918-1945
Austriacy i Prusacy to dwie różne mentalności. Nie mniej nie było trudno austirackich ślązaków "sprusaczyć" oczko


  PRZEJDŹ NA FORUM