Moje projekty - Renowacja
Zdewastowane obiekty kultury materialnej
Świetna inicjatywa. We Wrocławiu niestety większość starych cmentarzy zniwelowano w latach 60-tych, a kamień z nagrobków sprzedawano jako surowiec wtórny. Zachował się stary cmentarz żydowski, trochę starych nagrobków na niektórych cmentarzach parafialnych...

Myślę, że gdy powołamy stowarzyszenie, to moglibyśmy np. stworzyć Czerwoną Listę Dolnośląskich Zabytków (coś na kształt list gatunków zagrożonych tworzonych przez organizacje ekologiczne). I z takim instrumentem uderzać np. do konserwatorów zabytków, samorządowców, mediów.

Jeszcze raz gratuluję akcji. Wielka sprawa. Naprawdę.


  PRZEJDŹ NA FORUM