ŚLĄSK NIEMIECKI
Lata 1918-1945
Ja słyszałem, że Niemcy mówili o Śląsku jako o kraju pomostowym (Bruckenland - czy jakoś tak) - kraju pośrednim między Niemcami, a Polską. Ale to chyba nie ze względu na słowiańskie korzenie miejscowej ludności niemieckiej, ale ze względu na licznie mieszkających tu (głównie na Górnym Śląsku) polskich autochtonów. Można porównać to do dzisiejszego stosunku Niemców z landów zachodnich do Niemców z ladnów wschodnich albo do powszechnego w Polsce (zwłaszcza w Wielkopolsce oczko ) stosunku do Kresowiaków.


  PRZEJDŹ NA FORUM