wybieramy nazwę ulicy przy stadionie na Maślicach
http://www.stadion.um.wroc.pl/index. ŚLĄSKA PROWADZI!!!! GŁOSOWAĆ!!!!


  PRZEJDŹ NA FORUM