Naród Śląski
czy istnieje ?
Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że przez lata Ślązakami nazywano tylko rdzennych mieszkańców Górnego Śląska. Nie mówiono tak w odniesieniu do napływowych mieszkańców Dolnego Śląska i ich potomków.

Wśród rdzennych mieszkańców można wyróżnić trzy grupy: Ślązaków - Niemców, Ślązaków - Polaków i Ślązaków - Ślązaków (tych, którzy deklarują odrębność narodową, a których normalnie zakwalifikowałoby się do pozostałych grup). Trudno mi określić jak jest w Czechach - czy tamtejsi mieszkańcy mówiąc Ślązak mają na myśli określenie regionalne czy poczucie odrębności nardowej. Istotne jest natomiast żeby narodowość śląską deklarowli faktycznie rdzenni mieszkańcy, a nie osoby, których rodzice za Gierka na Górny Śląsk przyjechali do pracy. Podobnie w odniesieniu potomków powojennych osadników można mówić o Ślązakach tylko w kontekście regionalnym.

Pewnych spraw nie zmienimy. Narodowość śląską deklaruje znacząca liczba mieszkańców Śląska i trudno kogoś zmusić żeby narodowości śląskiej nie deklarował. Natomiast niektórzy bossowie śląskich organizacji przez lata trochę za mocno się wypowiadali na niektóre tematy, stąd wiele osób krzywo patrzy na pojęcie narodu śląskiego, który nie ma nawet statusu takiego jak Kaszubi.


  PRZEJDŹ NA FORUM