Naród Śląski
czy istnieje ?
Nie mam, powiem szczerze wyrobionego zdania na temat, czy Hanysów (mam nadzieję, że to nie jest obraźliwe) można uznać za odrębną od Polaków narodowość. Jakie przesłanki przemawiają za tym, aby traktować ich jako Ślązaków w sensie narodowościowym. Jestem otwarty na dyskusję. Niech ktoś mnie przekona na tak lub nie wesoły


  PRZEJDŹ NA FORUM