Marsz autonomii GŒ
18 lipca 2009 r. w Katowicach
Ÿle mi z tym krajem nie jest. Żal trochę Kresów bo Wilno i Lwów to dwa bardzo prężne oœrodki polskiej kultury, ale Wrocław daje nam większy prestiż na arenie europejskiej oczko


  PRZEJD NA FORUM