BASTION POLSKI-FORT CEGLANY
Czyli Muzeum "Festung Breslau"
Wrzucam brudnopis wniosku pod dyskusję:

Wniosek o rekonstrukcję Bastionu Ceglarskiego

Identyfikacja i lokalizacja obiektu
Bastion Ceglarski położony przy ul. Jana Purkiniego to największy zachowany do czasów obecnych fragment XVI-wiecznych murów miejskich Wrocławia. W bezpośrednim sąsiedztwie obiektu znajdują się: Muzeum Narodowe, Urząd Wojewódzki, Ostrów Tumski, Zatoka Gondoli, bulwar Dunikowskiego, hotel Radisson SAS, Muzeum Architektury, Panorama Racławicka oraz park z Promenadą Staromiejską.

Rys historyczny
Bastion Ceglarski wybudowany został w 1585 roku według projektu Hansa Schneidera von Lindau. Stanowił fragment fortyfikacji chroniących wrocławskie Nowe Miasto. Obiekt uniknął całkowitej rozbiórki po 1807 roku, ze względu na walory widokowe (widok na Ostrów Tumski). Zamieniony na wzgórze (Holtei Höhe) będące fragmentem promenady spacerowej, przetrwał do czasów obecnych. Podczas oblężenia Festung Breslau w 1945, w kazamatach bastionu funkcjonował lazaret polowy. Po 1945 roku obiekt przemianowano na Wzgórze Polskie. W wyniku prowadzonych w latach 80-tych i 90-tych prac archeologicznych, odsłonięte zostały znaczne fragmenty dawnych umocnień.

Wartość historyczna
W swej 1000-letniej historii, Wrocław był miastem ufortyfikowanym przez około 800 lat. Bastion Ceglarski pochodzi – podobnie jak herb miasta – z XVI wieku. Stulecia, o którym Gregor Thum napisał w wydanej kilka lat temu książce „Obce miasto, Wrocław 1945 i potem” następujące słowa: - Wiek szesnasty był dla Wrocławia tym, czym fin de siecle dla Wiednia i Złote Lata Dwudzieste dla Berlina. To właśnie wtedy nadodrzański gród cieszył się sławą jednego z największych i najznamienitszych miast europejskich. - Bastion Ceglarski to ostatni tak okazały fragment miejskich umocnień we Wrocławiu. Jesteśmy zdania, że obiekt ten wart jest rekonstrukcji zarówno ze względu na klasę zabytku, jak i znaczenie dla pamięci historycznej i tożsamości miasta.

Wartość marketingowa, wartość dla tkanki miejskiej
Rekonstrukcja Bastionu przyczyniłaby się do istotnego wzbogacenia oferty turystycznej miasta w jego ścisłym centrum. Komercyjne zastosowanie części wnętrz zrekonstruowanego obiektu: np. na restauracje, kawiarnie - wypełniłoby istniejącą w tym miejscu lukę i poprawiło walory turystyczne okolicy. Obecnie jedyne kawiarnie w promieniu kilkuset metrów znajdują się: w Muzeum Narodowym (jedynie dla gości muzeum) oraz na Ostrowie Tumskim (za rzeką). Rozsądna adaptacja Bastionu Ceglarskiego do nowych funkcji, może przełożyć się na wzrost popularności Promenady Staromiejskiej, Zatoki Gondoli, Muzeum Narodowego, Panoramy Racławickiej i pozostałych przyległych obiektów.

Postulaty
Postulujemy całkowitą lub częściową rekonstrukcję Bastionu Ceglarskiego. Za nieodpowiednie rozwiązanie uznajemy zabudowanie go nowym budynkiem. Za niedopuszczalne – ewentualną rozbiórkę historycznych fortyfikacji.
Postulujemy także włączenie Bastionu Ceglarskiego w przestrzeń publiczną miasta.

Załączniki
W załącznikach prezentujemy pomysły mieszkańców Wrocławia dotyczące zagospodarowania Bastionu Ceglarskiego. Podpisy złożone pod niniejszym wnioskiem nie dotyczą załączników. Każdy załącznik podpisany jest imieniem i nazwiskiem swojego autora lub autorów.

Podpisano:
...


  PRZEJDŹ NA FORUM