samorząd wojewódzki czy region federalny?
czyli jaka decentralizacja jest dla nas lepsza
Samorząd wojewódzki czy region federalny?

Chodzi o zakres i formę decentralizacji na Dolnym Śląsku. Można sobie wyobrazić kilka scenariuszy.

Wersja minimum to samorząd wojewódzki (sejmik i urząd marszałkowski), który otrzymałby większą część dochodów z podatków zbieranych w regionie i przejął więcej kompetencji.

Wersja dalej idąca – to sejm regionalny, który może stanowić prawo regionalne. To zmniejszenie liczby spraw realizowanych na szczeblu ogólnokrajowym do minimum (polityka zagraniczna i obronna, ubezpieczenia społeczne, inwestycje infrastrukturalne o znaczeniu ponadregionalnym, prawodawstwo wynikające z ratyfikowanych umów międzynarodowych oraz traktatów i dyrektyw UE, itp.).

Do którego z rozwiązań Wam bliżej?


  PRZEJDŹ NA FORUM