Młodzież ŚLĄSKA
(Dolnośląska)
Myślę, że z nimi mamy spore szanse założyć jedno stowarzyszenie...np. ZHP to stworzayszenie w któego kręgach władzy zasiadają instruktorzy (minimum 18 lat, maksimum nieokreślone) a siłą napędową jest młodzież. I o ile wiem, to przy petycji o stowaryzszenie nie potrzeba podpisów osób pełnoletnich tylko ogólnie chętnych do takowego kroku

Członkiem stowarzyszenia może być osoba nieletnia. Myślę, że mogło by istnieć obok naszego (planowanego) stowarzyszenia, stowarzysenie o charakterze ściśle młodzieżowym.


  PRZEJDŹ NA FORUM