Sabaton 40:1
Postawa obywatelska zakłada warunkową lojalność wobec państwa. Opiera się na założeniu, że państwo nie jest wartością samoistną, a miarą jego wartości jest użyteczność.
Przejawem kultu państwa jest choćby stosunkowo szeroka w polskim społeczeństwie akceptacja centralizmu. Pogląd ten zwykle jest uzasadniany nie dobrem obywateli (o to zresztą byłoby trudno), lecz państwa jako takiego, które mogłoby "ulec osłabieniu", "rozpaść się" itp.


  PRZEJDŹ NA FORUM