Dolny Śląsk - Górny Śląsk
jakie relacje powinny łączyć dwa Śląski
Chciałem się przywitać i poddać pod dyskusję następujące tezy:

1. Nie ma powrotu do administracyjnej jedności obu części Śląska - Górny Śląsk, kulturowo "młodszy" wyemancypował się w wyniku sukcesu cywilizacyjnego, który przyniosła mu industrializacja. Znalazło to swój wyraz w utworzeniu w 1919 r. odrębnej Prowincji Górnośląskiej. Różnice między Dolnym i Górnym Śląskiem są dziś spore, a Śląsk jako całość byłby też mniej przyjazny mieszkańcom jako jeden autonomiczny region.

2. Różnice nie powinny przesłaniać podobieństw. Za nami wieleset lat wspólnej historii, odwołujemy się do wspólnego dziedzictwa, tak więc na polu kultury i edukacji regionalnej obie części krainy powinny ściśle współpracować.

3. Spory terytorialne, które w przypadku utworzenia dwóch województw w granicach zbliżonych do historycznych pojawią się na styku obu części Śląska, powinny zostać rozstrzygnięte w drodze referendum. Mam tu na myśli obszar nysko-grodkowski, któy zmieniał swoją przynależność, ewentualnie Kluczbork z Byczyną i Wołczynem. Sprawę przynależności Namysłowa i Brzegu do woj. dolnośląskiego, jak również Opola, Niemodlina czy Prudnika do górnośląskiego, powinniśmy uznać za nie podlegającą dyskusji.

PS. Proszę o poprawienie literówki w tytule wątku.


  PRZEJDŹ NA FORUM