Śląsk chce być niemiecki
Wywołaliście ciekawy temat: czym powinna być Europa. Podobno gdzie 2 Polaków, tam 3 poglądy. To i ja wpiszę się w tą tradycję i powiem coś od siebie:
Wydaje mi się, że Europa jako wyłącznie związek gospodarczy, skazana jest na klęskę. Podobnie zresztą, jak inne znane z historii luźne związki (by wspomnieć choćby Związek Wielecki). Bez potężnej armii, sprawnej siły wywiadowczej i jednolitego kierownictwa politycznego, Europa będzie karleć. A pewnego dnia, stanie się tłustą ofiarą Azji. Mam na mysli tę Europę, która kończy się na Bugu (Choć czasem wydaje mi się, że na Wiśle.)
Dlatego uważam ściślejszą integrację za nieuniknioną. Nie oznacza ona zniknięcia państw narodowych - tak jak wynalazek telewizji nie spowodował zniknięcia gazet ani radia. Inaczej będą jednak rozłożone akcenty. A regiony powinny wziąć na siebie część odpowiedzialności za organizację życia społecznego (większą niż dzisiaj). Jestem natomiast zdania, że Europa potrzebuje integracji politycznej. Inaczej przestanie istnieć szybciej, niż na to zasługuje.


  PRZEJDŹ NA FORUM