Granice Dolnego Śląska
Prezydent, który proponuje likwidację powiatów i zwiększenie liczby województw przechodzi do historii, kaczyzm jest formacją zanikającą.

Przyszły prezydent od dawna postulował konieczność:

- zwiększenie samorządności kosztem ograniczenia władzy centralnej - wojewoda będzie tylko reprezentantem rządu na terenie województwa oraz będzie sprawował w niewielkim stopniu funkcje kontrolne.
- zwiększenie roli powiatów i sejmików wojewódzkich
- zmiejszenie liczby województw conajmniej do 8-10 województw
- zmiejszenie liczby powiatów. Francuzi nawet wymyślili wzór na liczbę powiatów: liczba regionów do potęgi trzeciej. W Polsce wychodzi 5 do potęgi 3 = 125. Dla przypomnienia w kraju mamy 379 powiatów.
- wprowadzenie reformy sytemu finansowego na szczeblu samorządowym, dotyczy to głównie szczebla powiatowego.

Problematyka reformy administracyjnej była przedmiotem negocjacji pomiędzy PO a PIS podczas negocjacji w sprawie powołania koalicji rządowej. PIS był na nie, a przyszły szef MSWiA poseł Rokita podkreślał konieczność tej reformy.


  PRZEJDŹ NA FORUM