Początki regionu
Gdzie zaczyna się opowieść o Dolnym Śląsku?
Oczywiście, że konkretnej daty określić nie można. Możemy bawić się w formalizm i przyjąć datę 1138 r. lub 907 r. Ja mogę zaproponować przykładowo przytoczoną przeze mnie wyżej datę 845 r. Data 1138 r. wydaje się zbyt późna. Nie bagatelizował bym "pomroki dziejów" i będę się upierał przy mało konkretnym, ale wyrażąjącym szacunek dla historii okresem VII wieku - jeżeli chodzi o początek Śląska. Nie wyobrażam sobie obchodzenia daty powstania Śląska, bo było by to dosyć sztuczne. Sam fakt występowania w jakimś dokumencie słowa "Śląsk" czy to w 1138 r. 845 r. lub 907 r., świadczy o tm, że Śląsk musiał istnieć już dużo wcześniej i ten kto sporządził te dokumenty nie tworzył przecież przez to czegoś nowego, tylko odnosił się do faktu istninia krainy jaką był Śląsk. Krótko mówiąc Śląsk istniał dużo wcześniej niż ktokolwiek przywołał go w znanym przez nas jakimkolwiek dokumencie.


  PRZEJDŹ NA FORUM