Początki regionu
Gdzie zaczyna się opowieść o Dolnym Śląsku?
Bischofswalde :

Roboczo zakładam, że Śląsk powstał w 1138 wraz z testamentem Bolesława Krzywoustego w wyniku którego powstało księstwo śląskie.


Myślę, że powstanie Śląska nie należy wiązać z aktem administracyjnym. Punktem wyjścia jest ustalenie momentu od kiedy słowo "Śląsk" zaczęto używać określając dany obszar. Słowo Śląsk jest pochodzenia słowiańskiego. Prawdopodobnie Śląskiem początkowo nazywano teren wokół góry Ślęzy, na którym zamieszkiwało plemię Ślęzan. Można uznać, że był to mniej więcej VII/VIII wiek. Już w VIII wieku istniała jedna z pierwszych organizacji państwowych na Śląsku jednocząca plemiona Ślężan, Dziadoszan, Trzebowian i Bobrzan. Od strony zachodniej zabezpieczały to państewko Wały Śląskie. Maiały one za zadanie chronić praślązaków przed najazdami Serbów Łużyckich. Geograf Bawarski wymienia Ślężan w swoejej kronice z 845 roku chyba. Reasumując początek Śląska należy upatrywać od momentu przybycia na te tereny plemion słowiańskich. Nie jestem zawodowym historykiem, może mnie ktoś poprawić
jęzor


  PRZEJDŹ NA FORUM