Początki regionu
Gdzie zaczyna się opowieść o Dolnym Śląsku?
Widzisz, papiery Korvina pochodzą z XVw.

Tak samo pierwsza wzmianka o piwie tyskim jest z roku 1629 a już wtedy istniało od jakiegoś czasu. Myślę, że tak samo Korvin po prostu uwiecznił na papierze coś co już było uznawane. Tym bardziej, że jego papiery pochodzą z drugiej połowy XVw. a w czasie wojen husyckich polscy najemnicy atakowali Górny Śląsk, a Czesi Dolny i taka była umowa między Czechami i Polakami. "Dla Polaków Śląsk Górny, dla Czechów Dolny".

Podziału Sląska dokonali w XIIw. dwaj książęta-Mieszko Plątonogi (Książe opolsko-raciborski, a bardziej raciborski oczko nazwał swoją dzielnicę dzielnicą Górną, zaś Bolesław Wysoki dzielnicę dolną (był on księciem wrocławskim). Wtedy też powstał podział na Śląsk Górny i Dolny wesoły granica przebiegała wzdłuż Przesieki Śląskiej, która jeszcze wcześniej była naturalną granicą między plemionami Ślężan i Opolan wesoły

POZDRAWIAM


  PRZEJDŹ NA FORUM