Początki regionu
Gdzie zaczyna się opowieść o Dolnym Śląsku?
Tu jest informacja, że pierwszy raz podziału dokonano wzdłuż Przesieki Śląskiej w XII wieku:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Przesieka_%C5%9Al%C4%85ska

Podział jest do dziś widoczny chociażby w heraldyce. W późniejszych wiekach jak wiadomo dokonaywała się stopniowa unifikacja ziem śląskich, aczkolwiek chociażby podział na rejencje to uwzględniał. Administracyjnego podziału na prowincję dolno- i górnośląską dokonali dopiero Niemcy po I wojnie światowej (w zasadzie nie wiadomo po co).


  PRZEJDŹ NA FORUM