Początki regionu
Gdzie zaczyna się opowieść o Dolnym Śląsku?
Od kiedy możemy mówić o Śląsku i Dolnym Śląsku? Gdzie i kiedy zaczyna się narracja na temat naszego regionu?

Roboczo zakładam, że Śląsk powstał w 1138 wraz z testamentem Bolesława Krzywoustego w wyniku którego powstało księstwo śląskie. Początki Dolnego Śląska jako odrębnego subregionu można by wiązać z królowaniem Macieja Korwina który władał Śląskiem (w królestwie Węgier) w latach 1464-1490. To Korwin - by osłabić pozycję książąt śląskich i wzmocnić swoją władzę, podzielił Śląsk na 2 starostwa, powstały tez 2 odrębne sejmy stanowe - dla Dolnego Śląska i Górnego Śląska. Od tego momentu można mówić o w pełni ukształtowanym subregionie. Ale nie jestem historykiem. A od jakiego momentu Wy rozpoczęlibyście opowieść o Dolnym Śląsku?  PRZEJDŹ NA FORUM