Granice Dolnego Śląska
Akurat we wschodniej części województwa walka z nazwą "Ziemia Lubuska" powinna być łatwiejsza, jeśli rdzenni mieszkańcy tych terenów w większym stopniu podkreślali chęć przynależności do woj. Wielkopolskiego...


  PRZEJDŹ NA FORUM