Organizacje
Ba, współcześnie też istnieją państwa w których regiony cieszą się dużą swobodą - i trudno byłoby przekonywać, że to państwa realnie zagrożone czyjąś secesją (patrz: USA, Niemcy, Wielka Brytania). Regionalizm pomaga się lepiej (efektywniej) zorganizować i nie stoi na przeszkodzie spójności państwa.

Wyjątek stanowią regiony gdzie dochodzą różnice narodowościowe i problemy gospodarcze - tu faktycznie trzeba być rozważnym: regionalizacja powinna iść w parze z nowoczesną integracją społeczną i kulturową, szanującą odmienność mniejszości, ale wciągającą ją w główny nurt, nie pozwalającą na budowanie regionalnego getta i skansenu. W tej skomplikowanej sytuacji są Górnoślązacy (choć nie zawsze są skorzy to przyznać).

Ale my rozmawiamy tu o regionalizmie Dolnego Śląska, wolnego od tych utrudnień. It's 100% safe. wesoły


  PRZEJDŹ NA FORUM