Organizacje
Możemy powołać takową organizację, chętni zapewne się znajdą.
Jak narazie regionalizację Polski popierają takie organizacje jak :
- Ruch Autonomii Śląska
- Obóz Narodowo-Radykalny
- Organizacja Monarchistów Polskich
- Klub Zachowawczo-Monarchistyczny
- Unia Polityki Realnej
oby było nas więcej !


  PRZEJDŹ NA FORUM