Narodowość Śląska
przyszłoroczny spis powszechny
Ślązakowcy ( RAŚ ) jeśli chcą rzeczywiście rozwoju śląskiej idei powinni wyzwolić się od rozumienia śląskości na sposób górnośląsko- pruski, mimo, że Kożdoń pochodził ze Śląska austriackiego. Wielu mieszkańców historycznego Dolnego i Górnego Śląska,a także i innych regionów Polski ma po mieczu lub po kądzieli korzenie śląskie nieraz bardzo odległe, ale jednak istniejące.
Po pierwsze sięgnijmy do heraldyki. Wielu ludzi ma wśród swoich przodków ludzi używających śląskich herbów ( np. gryf, wczele itp ). Spora grupa ludzi wywodzących swoje korzenie z tzw. Wschodu ( Galicja- dawna ziemi
a czerwieńska ) jest potomkami śląskich rycerzy, których dość licznie osiedlał tam książę Władysław Opolczyk.
Po drugie sięgnijmy do genealogi tzw. kolonizacja niemiecka w średniowieczu na ziemi krakowskiej oraz Rusi czerwonej, która dała nam licznych głuchoniemców w istocie była akcja kolonizacyjną ślązaków- różnego języka , np. rzeszów o jego okolice zasiedlali osadnicy z rejonu Opawy.
Po trzecie wielu ślązaków w okresie wojen husyckich, czy tez wojny trzydziestoletniej osi8edlało sie w Polsce, zwłaszcza w Wielkopolsce, ziemi wieluńskiej, czy tez okolice Jury. Z tego osadnictwa mamy np. grupę regionalna używającą szczątkowo dialektu dolnośląskiego, tzw hazaków
Po trzecie liczne osadnictwo niemieckie na ziemi łódzkiej wod końca XVIII wieku i w XIX wieku było osadnictwem śląskich tkaczy.
Po czwarte wreszcie sięgając do dialektów Nieców ziemi poznańskiej z XIX wieku wyrażnie widać, ze spora ich grupa używała nie mieckiego śląskiego dialektu schlasch. Niemała grupa tych ludzi uległa tam polonizacji.
Podsumowując liczna grupa Polaków żyjących w czterech województwach śląskich od lubuskiego, przez dolnośląskie, opolskie i śląskie ma śląskie korzenie nawet nie zdając sobie z tego sprawy.
Myślę, ze nie przesadzam uważając, że nawet około 15- 20 % mieszkańców Polski może mieć takie korzenie


  PRZEJDŹ NA FORUM